Search
  • ליאת ירון

לטפל ברגשות שלנו


עידן הקורונה הזה הוא כמו מסע מוזר, מאתגר, מורכב- ובו זמנית גם מרתק.


הסגר הראשון היה כמו מכה מפתיעה, חזקה ומשתקת, אך אפשר היה לראות בו משהו זמני, ולנצל את הזמן גם להשקטה ומילוי מצברים רגשיים.

הסגר השני כבר מאתגר את כוחות הסיבולת שלנו. וזה מחסן רגשי מסוג שונה לגמרי.

סגר זה, והיציאה המקרטעת ממנו, מלווה בטעם של התפקחות, ומציף חולשות וסוג שונה של קשיים רגשיים.


להיות עם הרגשות, לקבל את החולשה

בתרגול שלי בתקופה הזו אני מנסה לייצר מרחב שבו אפשר להיות עם הרגשות כמות שהן, בלי לנסות לנצח. בלי לחפש איך להביס אותן.

למצוא את שביל הזהב שיאפשר לתת מקום לחולשות- אך גם מבלי להכנע להן ובלי לאפשר להן למוטט אותי.


רגשות לא נעימים הם קצת כמו ילדים כשהם עצבניים ומעצבנים.

אתה יכול להתחיל לכרכר סביבם, לנסות לרצות בכל דרך. שזה להכנע.

אתה יכול להחליט שאתה "לא נכנע למניפולציה" ולהתעלם בזמן שהם צורחים בתסכול. שזה לנסות לנצח.

ואז אולי להשבר, ולהגיד למעוצבן המנדנד לך: "טוב, מה אתה רוצה? אתן הכל רק שתשתוק". שזה שוב להכנע, כבר היה עדיף להכנע מלכתחילה.

ואתה יכול להגיד: "אני רואה שקשה לך, אני אשב קצת לידך עד שזה יעבור לך".

ואולי לנסות לחבק.

ואולי הילד ישתולל ויגיד שהוא לא רוצה חיבוק (כי הוא הרי רוצה להיות עצבני עכשיו), ואתה תחשוב קצת ותגיד- בסדר, אני ל