Search
  • ליאת ירון

קיט יוגה - ערכת אימון אישית


"מה עכשיו?"

אימון אישי, אצלכם בבית, שלא במסגרת השיעור עם המורה, הוא אצל רבים עניין מאתגר.

נגיד שכבר גייסנו בתוכנו את המוטיבציה,

ומצאנו לכך את הזמן,

מצאנו כבר את המקום- הפינה השקטה בבית שתאפשר לפרוס מזרון,

ואז עולה השאלה הנצחית: ומה עכשיו? מה מתרגלים?


הפתרון - ערכת אימון מודולרית

לפני כמה שנים הכנתי סדרת תרגול בדיוק עבור רגעים כאלה.

עבור מתרגלים שרוצים לקחת את האימון הביתה, ולהיות מסוגלים לעלות על המזרון ולבצע משהו באופן עצמאי. לקבל תרגול מדויק, מקיף, ומותאם באורכו לזמן שעומד לרשותנו ביום נתון.

כשניגשתי לתכנון הסדרה הצבתי בפני עצמי הרבה דרישות:

שיהיה קצר- מותאם לחיי יומיום עסוקים, כשאין זמן לתרגול ארוך;

שיהיה מקיף- ויכלול את שלל הרבדים עליהם עובד תרגול יוגה מאוזן;

שלא יתפזר- הגבלתי את עצמי מבחינת מספר האלמנטים, כדי שלא נלך לאיבוד בתוך השפע שמציעה היוגה;

שיהיה זכיר- ויהיו בו סימנים שיעזרו לשחזר את הרצף שלו יחסית בקלות;