Search
  • ליאת ירון

מפגש העמקה ביוגה: הדרך אל האושר


אושר ananada  יוגה YOGA

אז מה היה לנו?

ניסינו להגדיר לעצמנו מהו האושר בשיטת "נטי נטי" – לפי מהו לא:

לא תלוי נסיבות חיים מוצלחות- קיים לכשעצמו

לא העדר-של-חוסר - קשור בשביעות רצון ממה שיש

לא בעבר, לא בעתיד- קשור להווה, להוויה

לא העדר קושי או כאב - קשור ליכולת לעשות איזושהי התמרה לכאב כך שלא יהפך לסבל.

"האושר העילאי מושג דרך שביעות רצון" ".(פטנג'לי, סוטרה 2.42).

נגענו ברעיון הסבל מהו לפי היוגה:

סבל לפי היוגה מקורו בבורות. באי ראיה של המהות האמיתית שלנו.

כשהקשיים נחווים בתור המהות הם הופכים לסבל.