Search
  • ליאת ירון

איורוודה Ayurveda


איורוודה Ayurveda

תקציר הרצאה - בסטודיו של ליאת ירון

"מדע העוסק בחיובי ובשלילי, במשמח ומצער בחיים, במה שטוב ורע לחיים, אורך החיים והחיים עצמם." (צ'רקה סמהיטה)

זהו ידע המבוסס על כתבים עתיקים, על ניסיון מצטבר של אלפי שנים ועל ניסיון אישי.

הכלים הטיפוליים העיקריים באיורוודה הם:

  • תזונה

  • אורח חיים

  • תרופות מבוססות על צמחים, מינרלים, מתכות, חומרים מהים ועוד

  • טיפול מגע - לדוגמא שימון ויזוע, קומפרסים של צמחים ועוד

  • פאנצ'ה קארמה - חמשת הפעולות או חמשת הניקויים הגדולים (מתבצע בעיקר בבתי חולים איורוודים בהודו)

עקרונות היסוד

בבסיס הטיפול האיורוודי מונחים כמה עקרונות יסוד. הנה כמה מהם:

ספציפיות:

כל אדם ואדם שונה ולכן צריך דברים שונים על מנת לשמור על בריאותו. ניתן לראות זאת בצורה מובהקת בתורת הטרידושה. לגבי תזונה כולנו שונים אחד מהשני, ועלינו גם לאכול באופן שונה.

"לפני שאדם יושב לאכול, עליו לבחון את עצמו."

"כל דבר יכול בעולם הזה להיות תרופה וגם רעל." (צ'רקה סמיהטה)

האדם כאדם, לא כמחלה: