Search
  • ליאת ירון

התכוונות לעבר שנה חדשה

Updated: Jul 29


(C) איור: אוריין ונטורה

כל שנה, כשיוני מסתיים, והיום הארוך בשנה נשאר מאחור- אצלי מתחילה המחשבה על בואה של שנה עברית חדשה, ועימה- שנת לימודים חדשה.


מה שאני אוהבת בבואה של שנה חדשה זה שהיא תמיד קוראת לי להתכוונות.


שילוב של כיוונון עם יצירת כוונה.


עצם הידיעה שמתחילה לה שנה, מעודדת אותי לעצור רגע, להקשיב פנימה ולייצר כוונה פנימית. לכוונון מיתרים.

כל שנה מחדש.

לבדוק אלו תכנים רלבנטיים השנה לי ולתלמידים ההולכים איתי בדרך - ולרקום לפי זה תכנית עבודה שנתית. סילבוס שהוא בעצם סוג של התכוונות.

וכל שנה אני קוראת לכם להרשמה מחודשת, מפרסמת מערכת מעודכנת, מתקנת את הדרוש תיקון.

מדייקת.

העצירה הזו כל כך חשובה בעיני. כל פעם היא מלמדת אותי משהו, עוזרת לכוון, לדייק, ולעתים - פשוט מאפשרת לבחור מחדש במה שנכון לי. ולכם.

העצירה היא מנגנון השמירה הפנימית כנגד הישאבות להילוך "הטייס האוטומטי".


***רוצים להרשם? כל הפרטים כאן.***


כוונה היא גם אחד העקרונות עליהם מבוססות שיטות היוגה שלמדתי לאורן, הויג'נאנה וה-סטווה יוגה. היא אחת מתוך שבעה עקרונות מנחים - ואולי זו הזדמנות טובה לפרוס אותם פה לפניכם בצורה מרוכזת:

  1. הרפיית מאמץ

  2. תודעה שקטה

  3. חיבור