top of page

כתבה במגזין 

הכתבת עדי כץ פנתה אלי לקבל חומרים לכתבה שהיא מכינה על יוגה תרפיה.
יש לי נסיון מסוים עם עיתונאים, ואני מורגלת בכך שהמרואיין אומר דבר אחד והעיתונאי עושה ממנו כתבה אחרת לגמרי.
אבל עדי הפתיעה ואתי ועשתה עבודה מצוינת, הצליחה לתפור בין השאלות והתשובות ולייצר כתבה רהוטה ובהירה,
והכי חשוב – לשמור על רוח הדברים מבחינת הדיוק המקצועי. 
אחת השאלות המעניינות מבחינתי שנשאלתי על ידה היתה "מי הגה את השיטה הזו של יוגה תרפיה?"
היוגה מתורגלת כבר אלפי שנים, והיכולת להוציא ממנה כוחות ריפוי נבחנה כבר ע"י אלפי מורים, מסטרים והוגי דעות,
וכי איך ניתן להגיד מי "המציא" אותה? 
בעולם שלנו כיום, כשכל דבר מקבל שם מותג, שמרוב מידע, מוצרים ושיטות אנחנו הולכים לאיבוד בלי תוויות,
קשה שלא להבין את מקורה של השאלה. אז זה הזמן להזכיר לעצמנו שממציאי שיטות זה דבר חשוב,
ושמות זה עניין שעוזר, אבל אין תחליף לנכסי צאן ברזל של התרבות האנושית, 
אלו ששרדו את שיני הזמן, אלו שלא נוכסו ע"י אדם בודד. 
כי דרכים רבות לאמת, אך האמת – אחת היא. ולא שייכת לאף אחד. היא של כולנו.


הכתבה המלאה – כאן. מוזמנים לקרוא
bottom of page