top of page
תיאור: 

לתנוחה קוראים שוואסנה ("תנוחת הגוויה" בתרגום מילולי), והיא מבקשת מאתנו להרפות הכל למספר דקות ולהפוך לגוף נטול אחיזה. לשחרר את השליטה והאחיזה - ולהסכים להיות נתמך באדמה. 

אורך: 8 דקות

מיצאו 20 דקות שקטות

סגרו את הדלת, כבו טלפונים.

התארגנו בשכיבה נוחה, אפשר על מזרון יוגה ואפשר אפילו במיטה.

אם צריך- כרית מתחת לרגלים, אולי כרית קטנה לראש,

ולחצו על הקישור: 

יוגה נידרה

bottom of page