Search
  • ליאת ירון

להוציא את האדם הבריא שבתוכנו - יוגה תרפיה לעזרת חולי פיברומיאלגיה


יוגה תרפיה לפיברומיאלגיה

ביום ראשון הוזמנתי ע"י מיכל אלימלך, מקדמת הבריאות של עיריית מודיעין (כן, יש פונקציה כזו שם בעירייה!!) להשתתף ברב-שיח מומחים בנושא מחלת הפיברומיאלגיה.

לטובת מי שהיה, מי שלא היה אך מתעניין, ומי שחושב שיש לו למי לעזור באמצעות מידע זה- אני מביאה בזאת תקציר של ההרצאה שנתתי. עניינה של ההרצאה היה כיצד יוגה תרפיה יכולה לסייע לחולי פיברומיאלגיה. ואלו עיקרי הדברים:

יוגה היא תרגול שמטרתו הקלת סבל וקידום היכולת לחוות אושר פנימי עמוק. כשאנחנו מתמודדים עם פיברומיאלגיה, הרי שמטרת-על זו רלבנטית במיוחד.

ההיבט הפרקטי, דרכו מיישמת היוגה מטרה זו, כרוך (בין היתר) בסוג ייחודי של פעילות גופנית. ככלל נמצא במחקרים רבים, שפעילות גופנית מועילה במצב פיברומיאלגיה. אך איזו פעילות נבחר לנו? ואיך לנוע כשהכל כואב?

כאן יכולה היוגה להציע מענה בעל אפיון מאד רלבנטי. מדובר בפעילות גופנית מעמיקה, הוליסטית, שבצורה התרפויטית מהווה נדבך חשוב בניהול פיברומיאלגיה.

במילה הוליסטית הכוונה הינה עבודה בו זמנית על המכלול:

  • הרובד הפיזי של שרירים ומפרקים,

  • הרובד הפיזי של מערכות פנימיות יותר כמו עיכול, מערכת הנשימה וכו'

  • הרובד המנטלי של מחשבה, עמדות ותפיסות, שכולל יכולת ריכוז והשקטה

  • והרובד הרגשי של עבודה עם התחושות עצמן והרגשות שהן מעוררות, בחינה מחדש של התהליך שהופך כאב לסבל והיכולת לשלוט טוב יותר בתהליך זה, וכדומה.

ומהי הצורה התרפויטית של היוגה? בהקשר לליווי מצבי כאב כרוני למיניהם, כמו גם מגבלות פיזיות, דחק נפשי וקשיים בעלי מורכבות, אנו פונים לעזרתה של היוגה תרפיה. עמודי התווך של התחום הנקרא יוגה תרפיה הינם:

  • שילוב של ידע מדעי – על גוף