Search
  • ליאת ירון

מודל הקושות (Pancha Kosha) - חמשת הרבדים במבנה האדם


מתוך הטיטריאה אופנישד TAITTIRIYA UPANISHAD

הרבדים בתוכם טמון האטמן, העצמי הפנימי

מודל הקושות מלמד אותנו כי האדם מורכב מחמישה רבדים. פגיעה המתרחשת באחד מהם מחלחלת ומשפיעה על היתר. באותו אופן, ריפוי יכול להתרחש דרך כל אחד מהרבדים, דבר המאפשר גישה לכל אדם בכל מצב, ויכולת להתאים את הטיפול למגבלות וליכולות של המתרגל.

להלן פירוט של מודל הרבדים, והכוונת התרגול לכל אחד מהם לשמירת בריאות, לריפוי ולתהליכי החלמה:

סכימה להמחשה: